Silent Key: Benno Mol, PD1ICF

Silent Key:

Zaterdag j.l., ontvingen wij het droeve bericht, dat op 17 juli Benno Mol, PD1ICF,
na een langdurig ziekbed is overleden.
Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 23 juli van 19:30 – 20:00 uur,
Uitvaartcentrum Startman
Werfheegde 27 Haaksbergen